דיווח שבועי מגדלי הדרום – 09.07.2020

    מחבר:
  • אורי לוי

הדרכה – פגישת המדריכים עסקה במיפוי מצב הגידולים העכשווי. חימצה בעל – החל קציר, חמניות – סגירת מים, אבטיח – שלבי סגירת מים. תחמיצים בדו-גידול (תירס/סורגום) בשלבי גידול שונים. הכותנה – כפי שגם ראינו בסיור, נמצאת בריסון מיטבי לקצב הצימוח ונספרים אברי פרי מרובים. תשומת לב למצב החנקן בפטוטרות והוספה על פי הנדרש. בשטחים אחדים התגלו סימנים בודדים של מחלת המקרופומינה. יש לדווח למדריכים ולמיכל אקסלרוד ממועצת הכותנה. נושאים נוספים: ההדרכה בראי סקר שביעות הרצון במשקים, סל הגידולים הנשחק ותכנית סיור המגדלים

דש 27-20