טיוטת תיקון תקנות המים והוראת שעה לשנת 2020

להלן קישור לפרסום טיוטא לתקנות המים והוראת שעה לשנת 2020 להערות הציבור
https://bit.ly/36OCSeI

מספר דגשים :

  • הכמות במערכת הארצית בתחילת השנה עומדת על  272 מלמ"ק. לעומת 305 שחילקנו ב2019.
  • הרישיון יכלול את הקצאת תחילת שנת 2019, ללא תוספות שניתנו במהלך השנה.
  • הותרנו יתרה להחזרת התוספות שניתנו למטעים צעירים ותוספות פיתוח, יינתנו אוטומטית בהמשך.
  • במידה והמשקעים יאפשרו תוספת נפרסם עדכון להוראת השעה לאופן החלוקה.