תיקון תעריפי מים

להלן תיקון לתעריפי המים לצרכן ולחקלאות. הטעות בנתון של תעריף לצרכן לרכיב מים בלבד בחודש יולי 2019. במקום 8.911 הנתון צריך להיות 9.613, ובינואר 2019 במקום 8.713 הנתון צריך להיות 9.415. כמו כן שיעור השינוי בטבלה 2 ברכיב מים ללא מע"מ 7% ולא 5.6% כפי שהיה רשום. בנוסף, במים לחקלאות התווסף הנתון של תעריף מים לאדמות כבול

Water Prices for agriculture
Water Prices for agriculture update