כנס איכות המים וייעול הדישון בחקלאות ישראל

להלן הזמנה לכנס "איכות המים וייעול הדישון בחקלאות ישראל", שיתקיים ביום שלישי 17/12/19 באולם כהן, הקריה החקלאית בבית דגן.

Water quality Conference and fertilization efficiency