פרסום נתוני צריכת המים לשנת 2018 ומתן אפשרות לערער

להלן קישור לפרסום רשות המים של נתוני צריכת המים בשנת 2018 ברמת צרכנים מפורטים. ניתנת אפשרות לצרכנים להגיש השגה בנוגע לנתונים ולתקנם במידת הצורך עד לתאריך 29.12.2019. נתוני הצריכות עשויים לשמש בסיס להקצאות מים שפירים לחקלאות בשנה או בשנים הבאות

shafirim-agriculture-2019