ההרשמה למיזם היער העירוני החלה

לאור הביקושאנו מזמינים אתכם למפגש הסברה נוסף על המיזם. 

אנו נקיים שני מפגשים, אחד במרכז והשני בצפון:

  • 23.10.19 – יום רביעי במשרד החקלאות ופיתוח הכפרראשון לציון אולם אירועים
  • 31.10.19 – יום חמישי במשרד החקלאות ופיתוח הכפרמחוז העמקיםליד קיבוץ תל יוסף

הרשמה ראשונית מיזם היער העירוני
מיזם יער עירוני מידע ומשימות 2019-2020 סופי