תכנית הדרכה שנתית 2020

להלן קישור לתכנית ההדרכה השנתית של שה"מ – שירות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות. התכנית כוללת את הקורסים במגוון נושאי החקלאות, שעתידים להתקיים במשרד בשנה הקרובה

לתכנית הדרכה 2020