צמח חודש ינואר – כתמה עבת שורשים

    מחבר:
  • איתן סלע

הגדרת המין: "צמחים רב שנתיים בעלי ציצת שורשים מעובים ועלים הערוכים בשושנת . הקרקפות נישאות על עוקצים ארוכים; המעטפת רעופה; המצעית חשופה. צבע הפרחים צהוב. הזרעונים בעלי קווי אורך וגבשושים; זרעוני ההיקף מחודדים כלפי מעלה למקור קצר המסתיים בנזר מצויץ; זרעוני המרכז בעלי מקור וציצית בלתי נשירה העשויה זיפים מנוצים וארוכים (שבסיסם מורחב) ומוקפת זיפים פשוטים מעטים וקצרים"

כתמה עבת שורשים – רב שנתית חורש, בתות וצומח עשבוני, נפוצה כמעט בכל חלקי ארץ ישראל. פורחת בחודשים דצמבר – מאי. טיפוס תפוצה ים תיכוני.
מאפיינים: צמח המיקריפטופיטי (צמח רב שנתי המשיר את עליו בעונה הקשה, מתחדש עם בוא הגשמים מניצנים בצוואר השורש ומתרבה גם מזרעים). מקדים לפרוח לאחר רדת הגשמים. הגבעול תת קרקעי וקצר ומצויד בציצת שורשים מעובים דמויי כישור. בתוך השורשים אגור מלאי חומרי מזון. הצמח שרוי בתרדמת קיץ ועם רדת הגשמים הוא מתעורר. תחילה הוא מצמיח ציצת שורשים צעירים ושושנת עלים שעירים במקצת. כעבור זמן מה מופיעים מבין העלים גם גבעולים דקים נושאי פרחים לשוניים זהובים. במשך עונת הפריחה מתרוקנים שרשי אשתקד מן המזון אשר נאגר בהם בשנה קודמת, והשורשים הצעירים מתעבים וצוברים חומרי תשמורת לשנה הבאה. הזרעונים המבשילים בקרקפת נושאים בראשם ציצית זיפים מנוצים כצבע העשן והקרקפת לעת ההבשלה נראית כמברשת סיבים צפופה.