סקר מגדלים – פסולת פלסטיק בחקלאות

גיבוש המדיניות לטיפול בפסולת הפלסטיק בחקלאות הוא חלק מהליך כולל לטיפול בכל זרמי הפסולת החקלאית. הנושא נמצא על שולחננו כבר משנת 2015. בטיפול בחלק מזרמי הפסולת הושגה הצלחה מרשימה אך הטיפול בפסולת הפלסטיק בחקלאות נכשל בשל בעיות סטטוטוריות בהקמת מתחמי אצירה, מיון וטיפול ובשל חוסר כדאיותם הכלכלית של פתרונות הקצה


פסולת פלסטיק שאינה מטופלת מהוות מפגע נופי וסביבתי. העדר פתרון כלכלי ומוסדר לטיפול מביא חלק מהמגדלים לבחור באופציה של שריפה כדרך לפתרון הבעיה ובכך להחמרת המפגע הסביבתי.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מבקש לשתף את ציבור המגדלים בגיבוש המדיניות בנושא. באמצעות הסקר המצ"ב אנו מבקשים ללמוד על חומרת הבעיה, היקפה והדרכים לפתרונה.

נודה לכם מאוד אם תקדישו מספר דקות למילוי הסקר:

https://bit.ly/2IF73OI