סקר לחקלאים – שיווק מקוון

שלום רב וגמר חתימה טובה,
מגדלים רבים החלו למכור תוצרתם באופן מקוון אך חסרים את הכלים לניהול נכו ויעיל של המכירות. מרביתם נעזרים רק באקסל אך מתקשים להתמודד ביעילות עם ניהול הלקוחות וההזמנות. משרד החקלאות ופיתוח הכפר והתאחדות חקלאי ישראל בוחנים מיזם הכשרה למגדלים בנושא: שיווק מקוון וישיר של תוצרת חקלאית טרייה

אנו מבקשים ללמוד על הצרכים והמיומנויות הנדרשים למגדלים בנושא, באמצעות סקר המצ"ב. אנא כנסו לקישור הבא ותשתתפו בסקר:

https://survey.gov.il/he/Digital_Marketing