מ-2020: תערוכת SIMA בנובמבר

הנהלת התערוכה החליטה להעביר את התערוכה בפריז מפברואר לנובמבר

תערוכת SIMA בפריז התקיימה עד כה בכל שנה בחודש פברואר. הנהלת התערוכה החליטה שמשנת 2020, תתקיים התערוכה בתאריכים 8-12 בנובמבר. לדבריהם, רוב המציגים מעדיפים את התקופה של סוף השנה, והחקלאים נוטים יותר להזמנות ציוד בתקופה זו.

שינוי המועד יצר חפיפה עם תערוכת EIMA האיטלקית, שמתקיימת מדי שנה ב-11-15 בנובמבר.

תערוכת SIMA