קול קורא להגשת המלצות למלגות מקרן האחים ספיר

האחים ספיר, דן ויוסי, בני קיבוץ גת, נפלו במלחמת יום כיפור. יחד עם אביהם, מאיר ספיר, היו סמל לקשר בין אדם לאדמה. כמדי שנה בשנה, זו השנה ה- 46 שהקרן מחלקת מלגות לחקלאים ולמדריכים מצטיינים.

הנהלת קרן האחים ספיר, מזמינה בזה הגשת המלצות על מועמדים לקבלת פרסים מהקרן לשנת 2020 בתחומי כל ענפי החקלאות: גידולי שדה, ירקות, חממות, מטעים ובעלי חיים.

תתקבלנה הצעות על מצוינות, תוצאות מקצועיות וכלכליות גבוהות, התמדה, רב גיליות, חדשנות, התמודדות עם תנאים קשים (קרקע, אקלים, עשבים, מחלות ומזיקים וכ"ה).

הצעות מפורטות של ההמלצות לקבלת הפרסים יש להגיש בדואר אלקטרוני עד ליום 15.01.2020 אל דבורה אורובן.
052-8281320 | e-mail: orovand@gmail.com