כללי המים התשע"ט – 2019

להלן קובץ התקנות להקצאות ועמדתנו שנשלחה לרשות המים.
כמו שניתן לראות ברוב האזורים ההקצאה עלתה במקצת.
הבשורה החשובה לשנת 2020 הנה שמחיר המים השפירים לחקלאות נשארו במחיר של 2019, בזמן שמים לבית עלו ב-25 אגורות למ"ק.
יש על כך התמרמרות רבה מצד תאגידי המים העירוניים והרשות לשלטון מקומי.
לשמחתנו – אנשי רשות המים בצד שלנו

לקריאת פניה לציבור – הקצאות מים למטרות חקלאות 2020, לחצו כאן >> https://bit.ly/2E97xHe

לקריאת עמדה לשימוע – הסדר מפורט לאזור קיצוב לקראת 2020 >> https://bit.ly/36peCj1