כנס דיווחי מחקרים בענף הכותנה שנערכו בשנת 2019

להלן הזמנה לכנס דיווחי מחקרים בענף הכותנה לשנת 2019 שיתקיים ביום רביעי, 05.02.2020, באולם הכנסים שבמשרד החקלאות בבית דגן החל מהשעה 8:00

Research in the cotton industry