כנסי דיווחי מחקרים

להלן מועדים לכנסי דיווח מחקרים בפלחה ובכותנה לשנת 2019-2020

  1. כנס דיווח מחקרים בפלחה חורף – 23.12.19 – אולם הכנסים בבית דגן
  2. כנס דיווח מחקרים בפלחה קיץ – 1.1.20 – אולם הכנסים בבית דגן
  3. כנס דיווח מחקרים בכותנה – 5.2.20 – אולם הכנסים בבית דגן