הרשמה לקצירי ניסויים בחימצה עם הקומביין לניסויים לעונת 2020

אנו פותחים את ההרשמה לקציר ניסויים בחימצה בקומביין לניסויים של ארגון עובדי הפלחה.
יש למלא את הטפסים כמפורט בהנחיות ולשלוח אלי וגם אל ויויאן חיים בארגון עובדי הפלחה. קצירי החימצה יתחלו בתחילת חודש יולי, עם סיום קצירי ניסויי החיטה

להפצה- טופס הרשמה לקציר ניסויי שדה בחימצה 2020
טופס הזמנת עבודה והתחייבות לתשלום לקציר ניסויים בחימצה 2020