הזמנה לקורס עקרונות ביישום חומרי הדברה בחקלאות

הנכם מוזמנים לקורס בנושא רססים שיתקיים באולם הכנסים בבניין א', 18 הקריה החקלאית – בית דגן, בתאריכים 18/3/2020 ו-22/3/2020

An invitation to the principles course in the application of pesticides in agriculture

Course Plan