דיווח מחקרי פלחה עונת חורף 2019

להלן הזמנה הנכם לכנס בנושא דיווח מחקרי פלחה חורף לשנת 2019.
הכנס ייערך באולם הכנסים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר בבית דגן.
יום שני, 19.12.23 – כ"ה בכסלו תש"פ, החל מהשעה 08:00

Research Reports