נוהל העסקת עובדים פלסטינים בחקלאות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם נוהל הבא להסדיר מתן המלצות על ידי המשרד, באמצעות עובדי האגף לגורמי ייצור, למבקשים להעסיק עובדים פלסטינים בענף החקלאות בישראל ואת העברתן לרשות האוכלוסין וההגירה לצורך דיון והחלטה במתן היתרי העסקה

לחצו כאן למעבר לנוהל המלא >>