סטנדרטים חדשים בשוק בקרת המזון הבינלאומית

סטנדרטים חדשים בשוק בקרת המזון הבינלאומית, פיקוח אחרי תהליכי גידול התוצרת הטרייה "מהשדה לצלחת", שוק המגלגל מאות מיליארדי דולרים בשנה

(2) ארגון עובדי הפלחה שינוי רגולציה בשוק