הודעת אבל – השתתפות בצער המשפחה עם הידיעה על פטירתו של מיכאל (מיכי) בדוח ז"ל

ארגון עובדי הפלחה ומגדלי ירקות לתעשייה, אבלים על מותו הפתאומי של מיכאל (מיכי) בדוח ז"ל ומשתתפים בצער המשפחה

מיכי היה במשך שנים רבות נציג המגדלים במפעלי התעשייה, אדם ישר דרך, שתרם רבות לקשר בין המגדלים למפעלים. יהי זכרו ברוך.

*הלוויה תתקיים בחוג המשפחה בלבד