מערכת מרכזית לניהול תמיכות של משרד החקלאות

מינהלת ההשקעות, בשיתוף אגף השל"מ, מקימים מערכת מרכזית אשר תרכז את ניהול התמיכות הניתנות על ידי משרד החקלאות

מערכת ניהול תמיכות במשרד החקלאות