הערכות לעונת הקציר 2020 ועדכון תכנית הזריעה של גידולי הקיץ

לאור משבר הקורונה הפוקד אותנו, אנו מעוניינים להיערך באופן המיטבי לעונת קציר החיטים למספוא ולגרעינים ולתכנן באופן אופטימלי את המשך זריעות גידולי הקיץ

מכתב למגדלי גדש 2020