כנס גת – לקראת השקיית כותנה

כנס גת – לקראת השקיית כותנה, נערך ב-14.5.19. הכנס התחיל בסיור קצר בחלקות חימצה, כותנה ואבטיח בצבר קמה והמשיך בבית יד לבנים בגת.

הדוברים בכנס:
אורי גלעד – שוק הכותנה
איתן סלע – תמונת מצב הכותנה
מתניה צונץ – הגנת הצומח
נועם אמיר – לקראת פתיחות מים
אריה בוסק – מצב הצמח ודישון
ד"ר שושן הרן – יצירת גשר בין הזרעים הטובים בעולם לבין החקלאים העניים בעולם

מצורפות מצגות להורדה.

מצגת 1 >>
מצגת 2 >>
מצגת 3 >>
מצגת 4 >>