קול קורא להגשת השגות על מקדמי הקצאה להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2020

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מזמין את כל מי שמעוניין להגיש השגות על מקדמי ההקצאה שנקבעו.

מקדמי הקצאת עובדים זרים לשנת 2020 >>

קול קורא להגשת השגות למקדמי הקצאת עובדים זרים לשנת 2020