כנס מחקרי ענף הפלחה חורף 2018

לשימושכם, מצורפות המצגות מכנס דיווחי מחקרים ממו"פ ענף הפלחה חורף 2018, שהתקיים
ב-24.10.18, בבית דגן

8/11/2018
  תכולת החנקן בחיטה בשלבי הגידול השונים באמצעות מצלמה דיגיטלית בהשוואה לבדיקות מעבדה במטרה לזהות את תצרוכת החנקן של הגידול
  תוספת דישון ראש חנקני בעזרת מזרעה
  חלקות קבועות ככלי מחקר עבור שיפור ממשק הגידול בפלחה
  
השבה, שימור ואפיון של מגוון גנטי"אבוד": זני חיטה עתיקים משדות הפלחה המסורתיים בארץישראל להשבחת זני חיטה מודרניים
  
ניטור אלימות של חלדונות העלה, הקנה והצהוב של החיטה במבחני שדה ובשדות חיטה בישראל
  
בחינת יחס גבול גרגרים לעומת תחמיץ חיטה לצורך קביעת מחיר תחמיץ בקמה וערכם התזונתי של זני חיטה למספוא
  יישום של דשן נוזלי ומוצק בדישון ראש בחיטה
  
פיתוח צמח הקינואה כגידול פלחה חדש דו-תכליתי למספוא ולמאכל אדם
  מבחן קווי שלמון יפואי
  סיכום מבחני זני חיטה 2018
  
מחלת הרשת בשעורה – אפיון הפתוגן Pyrenophora teres ואיתור עמידות במיני שעורה בבר ובתרבות