סיכום סיור בצורת מס' 3

הסיור נערך ב-18.3.19 ועבר בשטחי החיטה והאפונה של קיבוץ נירים, שטחי החיטה של קיבוץ רעים, שטחי מושבי הנגב וסיום בנתיבות

נוכחים: איציק אברבנאל, דיויד לוי, איציק אמיתי, עוזי נפתליהו, עידן ריצ'קר, אביגדור כלפה,
מירי אטיאס, אורן זלקינד, אפרים שלמה, מנשה

תחילת סיור – קיבוץ נירים (בהשתתפות גבי יפרח ודרור תנורי מגד"ש נירים)
בקיבוץ נירים נערך ביקור בשטחי חיטה ואפונה.
בקיבוץ רעים – שטחי חיטה (הצטרף עידו)
מושבי הנגב – שטחי חיטה
סיום – בנתיבות.

מצב השטחים קשה ביותר וברור כי האזור סבל מבצורת בשנה זו.

סה"כ ירדו 180 מ"מ – מתוכם כ-50 מ"מ באוקטובר, שלא היו רלוונטיים לגידול. בסה"כ היו 32 ימי גשם, כלומר, 3-4 מ"מ גשם בממוצע בכל אירוע. ניתן לומר שגשמים אלה לא היו אפקטיביים לגידולים באזור הבצורת.

הובהר כי קרן הפיצויים מטפלת במקרים בהם קיים נזק ממשי מפעילויות איבה למיניהן, או בנזקי בצורת בתחום חוק הבצורת. לא ניתן להשתמש בכספי הקרן למניעת אירועים עתידיים.

כמובן שבקרות מקרה, הקרן תפצה את המגדלים.

נמסר כי השנה המגדלים ערוכים טוב יותר מאשר שנה שעברה, לטיפול באירועי שריפות, כשיהיו.

באם יימצא התקציב שמעודד הורדת שטחים לשחת ותחמיץ, אזי ייוותרו פחות שטחים שיהיו חשופים לפגיעת שריפות.

באזור הבצורת ישנם כ-450 אלף דונם, מתוכם כ-250 אלף דונם חיטה.

הנחיות:

1. לבקש, בדומה לשנה שעברה, תקציב מיוחד להאצת קציר, כי כבר ברור שלא יספיקו להוריד את כל השטחים לתחמיץ ושחת – באחריות ארגון עובדי הפלחה.

2. להזמין את דיויד לפגישה הבאה של המל"ל (לפגישה הראשונה לא הוזמן) – באחריות קרן הפיצויים.

3. מבקשים מכל המגדלים המעוניינים להוריד את השטחים לשחת ולתחמיץ, להודיע מיד ולדווח. הקרן תאשר למגדלים לבצע – באחריות איציק אמיתי וארגון עובדי הפלחה.

4. לכנס באופן מידי את ועדת הבצורת ולדאוג לכך שבאותו היום שבו יתכנסו וייערך הסיור, יחתמו על מסמך ההמלצה להכרזה על בצורת – באחריות ארגון עובדי הפלחה. ועדת הבצורת – שמעון ויוליה – מס הכנסה/משרד האוצר, מרק פרל ועופר גורן – משרד החקלאות.