החזר בלו על הסולר

כל שנה ממשלת ישראל מחזירה לחקלאים כ-500 מיליון ₪ מהבלו לסולר שהיא גובה מהם. ההחזר עומד על 50% מהתשלום. אם עד כה לא נרשמתם להסדר, עדיין לא מאוחר ויפה שעה אחת קודם.

כל הטפסים והדיווח ממוחשבים. אפשר לדווח 12 חודשים בדיעבד.

נכון להיום, ההחזר עומד על 1.45 ₪ לליטר 50% מהבלו על סולר.

מי זכאי?
כל מי שהוא עוסק מורשה ומשתמש בסולר לעבודה חקלאית.

על כמה סולר אפשר להצהיר בשנה?
לכל טרקטור או מכונה ניידת יש מכסה שנתית מקסימלית.

צורת הדיווח
כל הדיווח נעשה באינטרנט.

רישום
כל מי שיש לו טרקטור עם רישיון בתוקף, הרישום אוטומטי.
מכונה ניידת – יש לרשום ע"י טופס בקשה לאישור מכונה ניידת.
לחצו כאן לטופס >>

האם מגיע לכם החזר?
ניתן לבדוק באתר רשות המסים, בטופס בדיקת זכאות להחזר בלו על סולר.
לחצו כאן לבדיקה >>

מתי מדווחים?
פעם בחודשיים. התקבול מגיע לאחר חודש.

אם יש שאלות ספציפיות, ניתן לפנות ל:

מירי אטיאס – טל' 052-3610047

רצוי לפנות במייל לארגון: miri@falcha.co.il

או ישירות לטלפון של הסדר הסולר: 02-5656400, 9848*
אתר רשות המסים >>