גביית חיוב דמי חבר

    מחבר:
  • מירי אטיאס

חברי הארגון שלום רב,

בהתאם להחלטת מועצת הארגון, החיוב בגין דמי חבר הינו 2.42 ₪ לדונם. על מנת לפשט את הבירוקרטיה, הגבייה תתבצע בתשלום אחד. החשבון יוגש בחודש אפריל לתשלום במאי 2020. לטובת איסוף הנתונים, הכנו השנה שאלון דיגיטלי קצר להצהרת הדונמים לפי גידולים. נא מלאו את הנתונים לפי המפורט בקישור: שאלון למילוי נתוני שטחים

למען הסר ספק – הנתונים הניתנים לנו, הם אישיים ולא ישמשו לכל מטרה אחרת – למעט תכתובת בינינו, ולא יועברו לכל גורם מחוץ לארגון עובדי הפלחה.

לידיעתכם – סיכום נתוני הגידולים הארציים משמש אותנו ככלי לקידום מטרות המגדלים והארגון, כמו: במו"מ מול גורמים שונים, בתכנון שטחי הגידולים, בטיפול במכסי מגן על תוצרת מיובאת, בקידום האינטרסים של המגדלים בעת נזקים ליבולים, ככלי להכוונת מחקרי הענף, לטיוב נתוני מחירון אע"פ ועוד.

אנא מלאו את השאלון עד ה-30.4.2020

בכל שאלה ניתן להתקשר לויויאן 050-5625564, או לשלוח מייל vivian@cotton.co.il