קול קורא: תמיכה בחדשנות ובניהול סיכונים אקולוגיים במגזר העסקי

המשרד להגנת הסביבה והחברה להגנת הטבע פרסמו קול קורא להטמעת שיקולי המגוון הביולוגי בחברות במגזרי הבנייה, התשתיות, החקלאות, האנרגיה והמים. ארבע חברות יקבלו סיוע בשווי של עד 100 אלף שקל, בשעות ייעוץ לפרויקט. הגשת בקשות עד 22.9.19

למסמכי הקול קורא >>