המלצה לפני חתימת חוזה לקניית טרקטורים

לבקש מהספק את שנת הייצור של הטרקטור וצילום מספר השלדה והשלט שמוצמד לטרקטור.