דחיית קורס מפעילי מיכון – מחוז העמקים

בעקבות המצב עם נגיף הקורונה, אנו נאלצים לדחות את קורס מפעילי מיכון חקלאי. הקורס כרגע נדחה למועד לא ידוע. פרטים נוספים אודות תאריך חדש יובאו בהמשך