חוזרי רשות

להלן שני חוזרים של רשות המים. האחד נוגע לפריסת תשלומים למקורות. בצד החיובי – הכיוון נכון. מצד שני – כמובן שלא מספיק. אנו נמשיך ונבקש הקלות יותר משמעותיות.

חוזר שני בנוגע לתוספת מכסות של מים שפירים. אני פונה אליכם שוב – השנה זו הזדמנות חד פעמית לכל מי שנמצא במחסור לקבל תוספות

mankal-17.3.20 פריסת תשלומים