הכנס השנתי של ארגון עובדי הפלחה

הכנס השנתי של ארגון עובדי הפלחה נערך ב-11.6.19 במסגרת תערוכת אגרומשוב והוקדש לנושא השעורה בישראל ובעולם

לשימושכם, מצורפות מצגות הכנס:

סקירת השעורה בעולם >>

פלסטיות מחזוריות השעון הצירקדי ומרכיבי יבול תחת חום בשעורת בר >>

הזנת שעורה למעלי גירה >>

בירה – משקה ישן-חדש >>

לימוד וניצול שונות גנטית מהבר – שעורה כמודל >>