קציר חיטה 2019

    מחבר:
  • דורון אליהו

אנו בפתחה של עונת קציר חיטה 2019 ולהלן מספר עדכונים לעונה שבדרך, בהסתמך על המכרז החדש.

תחנות קבלה:
השנה ייפתחו אותן תחנות קליטה כמו אשתקד.
בצפון – במנפטת העמק.
בדרום – ביושביה ובנתיבות.
אנו נערכים לפתיחת התחנה בצפון ביום שני, 6.5.2019, וככל שיידרש ביום ראשון, 5.5.2019, לצורך בדיקת דוגמאות למספר שעות.
בדרום – נודיע על מועד פתיחת התחנות בהמשך.
אנו מבקשים לבדוק היטב מוכנות החיטה לקציר עקב הגשם שירד.

חברת ההשגחה ג'סקו תבצע את הבדיקות בתחנות הקבלה באמצעות מכשיר ה-FOSS, שבודק לחות, חלבון והקטוליטר, מכשיר הגלוטומט הבודק גלוטן, ונפות לבדיקת פסולת.

בנוסף, יהיה בתחנות הקבלה מכשיר I.D.K, שבודק את איכות הגלוטן. המכשיר יופעל במקרים של חיטה עם אינדקס גלוטן מתחת 50 ונגיעות עד 3% בפשפש הקמה.

הזכיינים הם: זן בר, קציר ברכת הארץ ומובילי העמקים.

שקילות: אנו ממליצים לכלל המגדלים לשקול חלק מהמשאיות שקילת ביקורת לפני השקילה בתחנת הקבלה.

מחיר חיטה בסיסי: ממוצע ימי רביעי של חודש מאי, לפי חוזה יולי לחיטת קנזס HRW בבורסת שיקגו ל-75% מהכמות המוצהרת, אותה הארגון יעביר לזכיינים על בסיס ההתחייבות אותה העברתם.

עבור יתרת 25% מהכמות המוצהרת ועד כלל הכמות בפועל המחיר יהיה מחיר יום רביעי בבורסת שיקגו עבור הכמות ששווקה בשבוע שחלף.

בשונה מהמכרז הקודם, המחיר הסופי ייקבע רק עם תום חישוב הפרמיה של כל ימי רביעי של מאי, יוני ושלושת ימי רביעי הראשונים של יולי. על כן, המחיר הסופי ייקבע לאחר 17.07.2019.

שער הדולר: השער הקובע לכל שבוע קציר הינו שער הדולר של יום שישי, המתפרסם ביום ראשון, בגין שבוע שיווק שהסתיים.

תנאי קבלה ופרס קנס:

חלבון:
סוג חיטה
12 – 11.5-12.5 – פרס לפי פסטרנק באום
11 – 10.5-11.4 – קנס בגובה הפרס של חיטה סוג 12 – לא פחות מ-2 דולר ולא יותר מ-6 דולר.
10 – 9.5-10.4 – קנס בגובה הפרס לחיטה 11 כפול 3 – לא פחות מ-5 דולר ולא יותר מ-15 דולר.
למרות הכתוב לעיל, בשנה בה תוגדר חיטה בסיסית מ-11% חלבון ומעלה, אזי על חיטה של 11-11.4% חלבון – לא יוטל קנס.
חיטה פחות מ 9.5 חלבון – פסולה.

לחות:
בסיס – 11.6-12.5 – אדיש
פרס – 9.5-11.5 – עשירית אחוז כנגד עשירית אחוז
מ- 12.6 ומעלה – פסול

הקטוליטר:
פרס – 80.1-82.0 – עשירית אחוז כנגד עשירית אחוז
בסיס – 78.1-80.0 – אדיש
קנס – 76.1-78.0 – עשירית אחוז כנגד עשירית אחוז
מצומקת 74.1-76.0 – 87.5% ממחיר הבורסה בתוספת הפרמיה בלבד (ללא מרכיבים נוספים) ובכמות שלא תעלה על 10% מסך הכמות והיא תאוחסן בנפרד.
ירודה – 74.0 ומטה – פסולה

גלוטן רטוב:
27.1 ומעלה – פרס כמו חלבון סוג 12 – אין כפל פרס
24.0-27.0 – אדיש
22.0-23.9 – קנס כמו לחלבון סוג 11 (10.5-11.4) – אין כפל קנס
19.1-21.9 – קנס כמו לחלבון סוג 10 (9.5-10.4) – אין כפל קנס
נמוך מ- 19.0 – פסול

גלוטן אינדקס:
חיטה עם גלוטן אינדקס נמוך מ-50 תיבדק חזותית לנגיעות בפשפש בגרעינים. אם נגיעות הפשפש מעל 3%, החיטה תיפסל. אם הנגיעות מתחת ל-3%, תתבצע בדיקה במכשיר I.D.K.
אם בבדיקת I.D.K יימצא ערך של עד 105 – החיטה תתקבל למלאי החירום במחיר חיטה בסיסית.
מעל 105 – החיטה תיפסל.

בדיקה חזותית:
כל משאית תעבור בדיקה ויזואלית להימצאות גופים זרים/חלזונות/חפורית/פשפש הקמה.
משאית שיתגלה בה פשפש הקמה, מעל 50 יחידות לאמבטיה, תעבור בדיקה לנגיעות פשפש בגרעינים.
משאית שיתגלו בה מעל שישה חלזונות תיפסל.

חיטה נמוכת איכות:
חיטה עם אחוז חלבון 9.5-10, או גלוטן רטוב 19.1-21.0 או הקטוליטר נמוך מ- 77.9 תאוחסן במלאי החירום בנפרד. מחירה לאחר חישוב הפרס לא יעלה על מחיר חיטה בסיסי.

כללי:
פרס קנס
1. סכום הפרס קנס ייגזר ממחיר הבורסה והפרמיה בלבד, לא כולל הובלה ימית, דמי ניטול ועוד.
חיטה עם חלבון 10.4 ומטה, חיטה עם גלוטן רטוב פחות מ-23, או חיטה עם הקטוליטר נמוך מ-77.9, מחיר החיטה לא יעלה על מחיר חיטה בסיסית.

2. חיטה שתקבל קנס על הקטוליטר ואחוז חלבון נמוך מ- 11.0, לא תקבל פרסים ומחירה יהיה נמוך מחיטה בסיסית.

חיטת טבל ודאי: מחיר חיטה בסיסית + 2 דולר. החישוב לפי משקל ברוטו, פסולת מותרת עד 3% .

אנו מבקשים לחזור ולהדגיש מספר נקודות:
• יש לוודא שהחיטה יבשה ומוכנה לקציר במיוחד עקב הגשמים המרובים.
• יש לוודא שחיטה נשלחת ללא חלזונות, בלחות המותרת ומתחת לאחוז הפסולת. בכך נמנע מפסילות שעליהן לנו כחקלאים יש שליטה.

"הזורעים בדמעה – ברינה יקצורו" – קציר מוצלח לכולנו!