לקראת קציר 2019

מצורפת לנוחיותכם מצגת שבה ניתן הסבר לגבי כללי המכרז, תנאי מפרט קבלת חיטה ואופן קביעת המחיר. לשאלות או הבהרות ניתן לפנות לדורון אליהו. בברכת קציר מוצלח לכולם!

לקראת קציר 2019