הוראת נוהל 155 – רישוי תקופתי לטרקטורים מעל רוחב 2.55 מטר

29/10/2018
מצורפת הוראת נוהל 155, רישוי תקופתי לטרקטורים מעל רוחב 2.55 מטר.

לצערנו, ולמרות שביקשנו לא להתנות את המבחן במוסך מורשה ביישובים, בשלב זה המבחן יכול להתבצע רק על ידי מוסך מורשה.

אנחנו נמשיך ונבקש להסיר את התנאי למוסך מורשה.
נוהל 155 – רישוי תקופתי לטרקטורים מעל רוחב 2.55 מטר