תיקון צו יבוא חופשי – הורדת פריטי מיכון וטכנולוגיה

נבקש לעדכן כי נחתם על ידי שרת הכלכלה, בשעה טובה, התיקון לצו יבוא חופשי

לאחר מאמצים שנעשו על מנת לשלב שינויים בצו יבוא חופשי, הופחת הצורך באישור המיכון את יבוא רוב החלקים לציוד חקלאי וטרקטורים.

התיקון נחתם אך ייכנס לתוקף רק עם פרסומו ברשומות. נעקוב ועדכן על הפרסום הרשמי.

עיקר התיקונים שעניינם הפחתת דרישת הרישיון מטעם מיכון וטכנולוגיה הוא בפרטי מכס בתוספת השנייה לצו (בתוספת הראשונה יש תיקון כך שהאישור ניתן לא מהמרכז לסחר חוץ אלא ממיכון וטכנולוגיה).

צו מיכון וטכנולוגיה חתום