כתב התחייבות להלנת עובדים – חקלאות

הודעה חשובה לכל ציבור החקלאים שקלטו אליהם עובדים פלסטינים ללינה.

לאחר מיפוי הטפסים שנשלחו עד כה למשרד החקלאות, חסר דיווח על כ-5000 עובדים. במידה ולא יועברו הטפסים למשרד החקלאות עם רשימת העובדים + מיקומם תוך מספר שעות, יחל הליך של הוצאת כל העובדים משטחי ישראל.

לכולכם ברורה המשמעות של החלטה כזו ולכן כל חקלאי שהלין אצלו פלסטינים (גם אם יש להם היתרי לינה קבועים) מתבקש באופן מיידי לדווח למשרד החקלאות בטופס המצורף

למייל זה: Gamalm@moag.gov.il

__כתב התחייבות להלנת עובדים- חקלאות_