הודעה חשובה – מיפוי העובדים הפלסטינים הלנים בישראל

על מנת להקל על המעסיקים שקלטו אצלם עובדים פלסטינים ללינה בישראל ולמנוע אכיפה מיותרת, אנו מרכזים אצלנו, בשיתוף משרד החקלאות, מיפוי של סה"כ העובדים שנשארו ללון בישראל + מיקומם

*את הנתונים הללו התבקשנו להעביר לגורמי הביטחון.*
מי מכם שלא דיווח למשרד החקלאות בטופס שנשלח אליכם מבקש למלא את הטופס ולהעבירו במיידי למייל:
*הליך זה נועד להקל עליכם ולמנוע ביקור של גורמי אכיפה.*
התאחדות האיכרים בישראל