שהיית עובדים פלשתינאים בישראל

בעקבות התפשטותו של נגיף הקורונה, להלן הנחיות בדבר שהיית עובדים פלשתינאים בישראל

שהיית עובדים פלשתנאים בישראל
הלנת עובדים פלשתינאים במלונות הארץ