צירוף מספר מוגבל של עובדים ותיקים לקורס מיכון חקלאי

משרד העבודה מאפשר לנו לצרף מספר מוגבל של עובדים ותיקים לקורס מיכון חקלאי בתשלום

עלויות:

–  הטבה מיוחדת לחברי ארגון עובדי הפלחה – 3000 ₪ בלבד + מע"מ

–   לחיצוניים עלות של 6000 ₪ + מע"מ

לפרטים לגבי רישום לקורס לעובדים ותיקים יש לפנות לטל: tal@falcha.co.il

תכנית קורס מיכון חקלאי קיץ 2022