הרשמה למעוניינים בהשתתפות וירטואלית בכנס מדעי החקלאות 4-6/10/21

מצורף קובץ PDF עם פרטים על הרשמה המאפשרת השתתפות וירטואלית בכנס לכל מי שנבצר ממנו.ה להשתתף מסיבות בריאותיות או מחוסר מקום

הרצאות יצולמו ותנתן האפשרות לשאול שאלות דרך צ'אט.

נותרו מקומות ספורים להרשמה פרונטאלית!שנה טובה מכנס מדעי החקלאות 2021