פרסום נוהל תמיכה ביבוא ביצים מאוקראינה – משבר הקורונה להערות הציבור

 

פרסום טיוטת הנחיה או נוהל להערות הציבור

שלום רב,
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם את נוהל תמיכה ביבוא ביצים מאוקראינה – משבר הקורונה להערות הציבור.
תקציר:
משרד החקלאות ופיתוח הכפר שוקל מתן תמיכה ליבואני ביצים מאוקראינה, בהתאם להוראת תכ"מ 6.2, לאור מחסור אפשרי בביצים בחג הפסח התש"פ על רקע משבר הקורונה
נודה על קבלת הערותיכם עד ליום ה בניסן, ה'תשפ 30-3-2020.
בכבוד רב,אפרת אביאני
היועצת המשפטית, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

לעיון בפרסום והעברת הערות >>> https://bit.ly/2wxhBcY