YANMAR מציגה את הטרקטור הגדול הראשון שלה

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

חברת YANMAR היפאנית, קנתה במשך שנים רבות את תהילתה, בייצור של מנועים קטנים וטרקטורים בינוניים, עבור משקים קטנים וגננות

אבל, אחרי הרבה שנים, החליטה החברה להוסיף למוצריה גם טרקטורים גדולים יותר ובתערוכת "אגריטכניקה" 2019, היא הציגה את הטרקטור הגדול הראשון שלה, דגם A5113 בעל ה- 113 כ"ס.

החל מאפריל השנה, הוא כבר עומד למכירה ביפאן, יחד עם עוד שלושה דגמים קטנים יותר, בעלי הספקים שבין 88 ל- 104 כ"ס.

טרקטורים אלה, מצוידים באנטנות מרובות תדרים, אשר קולטות שלושה תדרים מלויין GNSS. החברה מסבירה שאנטנות אלה, מאפשרות לטרקטור לקבל שלוש נקודות התייחסות למיקום וכך לוודא את מיקומו המדויק, גם דרך תחנת התייחסות וירטואלית.

לפיכך אין יותר צורך להקים תחנת בסיס והמערכת יכולה לפעול, בכל מקום שבו אות נייד מצוי. כתוצאה מזה התפעול מובטח, אפילו אם יש הפרעה באחד מן התדרים. לדברי החברה, מערכת זו מבטיחה רמה גבוהה של דיוק, בעבודות שדה אשר דורשות זאת.