סיכום מחקר השוואת מחליקים

    מחבר:
  • גדליהו מנור

במסגרת המחקר נבדקו תוצאות הפעלת 5 מחליקים לאחר חריש בעומק 90 ס"מ ושבירת רגבים על ידי דיסק משדדה

סיכום של מחקר השוואת מחליקים שבוצע בעמק הירדן בשנת 1965 ופורסם בארה