SPAPPERI – לעישוב בין הצמחים בשורה

כלי זה, הוא חצי אוטומטי ומיועד לעישוב בין הצמחים בשורה, משימה שקלטרת לא יכולה לבצע. יחידות העישוב, והשליטה על העומק, מופעלות הידראולית, ממשאבה שמורכבת על מעביר הכוח של הטרקטור

מבוסס על פרסומים מתוך תערוכת אגריטכניקה, נובמבר 2019

למפעיל שיושב על הכלי יש שתי ידיות אשר איתן הוא סוגר ומפשק את שני ראשי העישוב הסובבים. הכלי מסופק עם יחידה לשורה אחת, לשתיים לשלוש או לארבע, לפי דרישה.

למתעניינים ניתן לפנות למייל:  info@spapperi.it או בטלפון: 8578848 075 39+
לצפייה בכלי העבודה לחצו עכשיו על הקישור שלפניכם: http://tinyurl.com/u8am95q  

SPAPPERI