רובוט למיפוי עשביה בשטח

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

חבר השופטים של תערוכת אגריטכניקה, העניק מדלית כסף לרובוט מיפוי זה, שהוא ראשו מסוגו בעולם, אשר עומד כבר זמן מה לשיווק מסחרי. הוא מיועד לשמש לחקלאי ככלי עזר אוטומטי ואוטונומי, שמאפשר לו לסקור את השטחים שהם בעלי גידול אחד. בסתיו האחרון, הוא הספיק לשמש בארבע חוות באנגליה

מבוסס על פרסומי הנהלת אגריטכניקה 2019

הרובוט פותח עם חברה בריטית קטנה באיזור "סאליסברי". הוא מסוגל לספק מיפוי של רחבי עלים בשדות חיטה וכך לעזור בתיכנון של הטיפול המתאים בהדברה. כלי חדשני זה, נחשב כאבן דרך בנושא הדברת עשביה.

* בפירסום זה, רוחב הפס, אמצעי ההסעה והמחיר, לא נמסרו.