NEW CASE LUXXUM

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

על פי נתונים מ"פרופי" 5.22 – טרקטורי ה-Luxxum החדשים,  מצוידים במנוע ארבעה צילינדרים חדש , בעל נפח של 3.6 ליטר

מנוע זה, שווה בהספקו למנוע הקודם, אבל המומנט שלו, אשר גבוה יותר בחמישה אחוזים, מושג בסיבובי מנוע נמוכים יותר, 1300 סל"ד. נתונים אלה, נותנים לו ייתרון של תפקוד בעומסים גבוהים.

הטיפול בגזי הפליטה, מתאים לדרישות של דרגה V לאיכות הסביבה, בעזרת מסנן  ויחידת SCR*.

ה"גויסטיק" האלקטרו-הידראולי, שולט גם על המעמיס הקדמי וגם על בקרות הממסרה. לכן אין צורך להחליף בין ה- Multicontroller, (הבקר רב הפעולות), לבין ה"ג'ויסטיק".

טרקטורים אלה, מיועדים למשקי בעלי חיים בינוניים. הם בעלי 101,  110 ו-117 כ"ס וכולם מצוידים בממסרתActiveDrive4  חצי אוטומטית.

כאופציות, אפשר לקבל גם גלגל הגה מצופה עור, שטיח לרצפת תא הנהג, ועוד שני פנסי עבודה, שיהיו בסך הכול עשרה.

* יחידת  SCR זו, מיועדת למנוע את תחמוצות החנקן הרעילות. היא כוללת קטליזטור וגז אמוניה. הגז שמוזרק למערכת, הופך את תחמוצות החנקן, לחנקן ומים.