צמיגי מישלין ALL SEASON

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

מהעיתונות הטכנית 12.21 – סידרת צמיגים אלה, מיוצרת במיוחד לשימוש של מעמיסים וטרקטורים קטנים, שפועלים גם על כבישים מכוסי שלג או קרח

הצמיג במידה  540/80 R38, הוא מספר השלושה עשר והגדול ביותר, בסידרה של צמיגים אלה.

צמיגים אלה מיוצרים  מנוסחת תערובת גומי, שמתוכננת לפעול כל השנה. פרופיל הסוליה הדו צדדית, משפר את התאחיזה לשני הכיוונים.

בין התכונות הנוספות של צמיגים אלה, נמנים גם הפחתת רעידות כושר נשיאה מוגדל והם גם מחוזקים במיוחד למניעת תקרים. הבליטות הלא סימטריות,  מיועדות לעזור בעבודה בתנאים חורפיים.